Sunday, November 09, 2014

平衡

把吃飯的工具綁好
招牌顯示的是某某樂章
一張塑膠凳子
全罩式耳機
一條老母狗
大哥隨著音樂抖腳
手上用老虎鉗 把老母狗的項圈 調到完美
綠樹 安全島
一份工作 兩份娛樂 音樂和狗

No comments: