Sunday, May 21, 2006

下三濫卑微情書系列

我們沒有英俊挺拔 也不怎麼有錢
我們所能提供的是 保固
我們保固一年
在妳把我甩掉跟別人跑了之後一年
妳都可以回來找我 我保固一年
-------------------------------
-------------------------------
妳說誰 那個誰誰誰 保固三年
賤!
我想 我比他 英俊挺拔
不然 我比他有錢

No comments: